Zonnepaneelsystemen

Er zijn twee zonnepaneelsystemen. Het ene is een aan het elektriciteitsnet gekoppelde installatie en de ander is een autonome (stand-alone) installatie, die via een laadregelaar en opslagbatterijen werkt. In Nederland kiest haast iedereen voor koppeling aan het net. U gebruikt het elektriciteitsnet dan als buffer. Dit is hier goedkoper en efficiënter dan zelf energie opslaan.

Aan het elektriciteitsnet gekoppelde systemen

Photovoltaïsche modules wekken via silicium of een CIS verbinding (Koper, Indium en Seleen) energie uit licht op. Dit is gelijkstroom (DC). In de omvormer (converter) wordt deze stroom omgezet in wisselstroom (AC) dat geschikt is voor uw elektrische apparaten en het elektriciteitsnet. Deze AC kabel wordt op uw meterkast aangesloten. Zo kunt u al uw apparatuur via eigen opgewekte stroom voeden en op dat moment teveel opgewekte stroom terugleveren aan het net. En vice versa, u kunt ook gewoon stroom van het net blijven trekken. U kunt op de omvormers van ons altijd aflezen hoeveel netto stroom u heeft opgewekt. In uw meterkast ziet u hoeveel stroom u nog netto heeft verbruikt (of geleverd aan het net).

Autonome installaties

De opgewekte energie van de PV panelen gaat via een laadregelaar (mocht u apparaten in huis hebben of een elektrische auto met gelijkstroombatterij) naar de opslagbatterijen. De gewenste stroom voor uw apparatuur wordt via een omvormer in wisselstroom aangeboden. Er vindt geen koppeling met het net plaats. In NL is erg veel overcapaciteit van PV panelen nodig wil een huishouden de donkere winters doorkomen met voldoende opgeslagen vermogen. Daarom wordt dit systeem nauwelijks in NL toegepast voor huishoudens.

De 3 type silicium panelen

Wij leveren alle 3 de type silicium panelen:

1. Polykristalijn

2. Monokristalijn

3. Amorf

Zonnepanelen zijn gebaseerd op dunne silicium schijven die vervaardigd worden met monokristallijne of polykristallijne cellen. Mono is meestal effen zwart/blauwig en poly is wat meer blauwig met een levendige structuur. Amorfe heeft geen cellen, maar is een vormloze substantie die in een dunne film over allerlei materiaal heen aangebracht kan worden.

De polykristallijne modules hebben een gemiddeld rendement van rond de 14%, ongeacht de weersomstandigheden. Deze werkingsgraad geeft aan hoeveel procent van de energie van het invallende zonlicht maximaal omgezet kan worden in stroom. Bij monokristallijne panelen is dit rendement maximaal 17% bij directe instraling. Bij amorfe is dit maximaal 7% bij indirect/diffuus licht.

De verschillende vormen van silicium hebben verschillende eigenschappen. Amorfe werkt het beste bij indirect zonlicht. Ook polykristallijn werkt erg goed bij alle soorten instraling uit het kleurenspectrum. Monokristallijn werkt het beste bij direct zonlicht.

Wat is nu het beste paneel?

Gezien de ligging van Nederland (rond de 51e breedtegraad) en de vele weertypes is het niet eenduidig vast te stellen of een poly of een mono hier in de praktijk beter zal renderen. De beste combinatie is een mono paneel met een amorfe laag erover. Panasonic is het enige bedrijf dat deze techniek uitstekend beheerst. Panasonic HIT panelen halen gemiddeld 20% rendement uit de zoninstraling.

Panasonic heft met deze unieke zonnecel de laatste 5 jaar de wereld zonne-auto race gewonnen.


Positieve vermogenstolerantie

Een zonnepaneel is een natuurproduct. Elke cel zal iets andere eigenschappen hebben. Elk paneel zal dus een tolerantie in kleur maar ook in de opbrengst hebben. Nu is het voor uw netto output belangrijk dat de panelen binnen één systeem zo homogeen mogelijk zijn.

Wij werken uitsluitend met positieve vermogenstoleranties. Dus bij de levering van 250 Wp panelen zal het werkelijke vermogen tussen de 251Wp en 259Wp liggen. Dit betekent dat het nominale vermogen van uw systeem in ieder geval bereikt of overschreden wordt.